Промени в регламента за НИЛ

С оглед на извънредното положение през настоящата учебна година и във връзка с несъстоялия се национален кръг на олимпиадата по лингвистика и отмяната на Международната олимпиада по линвистика през 2020, се въвеждат следните възможности, с цел оценяване труда на всички ученици и стимулиране, въпреки извънредните обстоятелства:
1. Удължава се срокът за предаване на теоретична част на научните изследвания по лингвистика до 23:59 часа на 30 април, 2020.
2. Срокът за предаване на практическата част остава 23:59 часа на 17 май, 2020.
3. Всички ученици, които вече са си изпратили научните изследвания, но смятат, че имат още какво да подобрят, могат да предадат отново в указания срок, като ще се оценява единствено поледният предаден в срок вариант.
4. Всички предадени научни изследвания и задачи ще бъдат оценени от Националната комисия и учениците ще получат своите резултати.
5. По регламент точките, получени от НИЛ, участват в класирането за МОЛ 2020 и ТРО 2020-2021 в Санкт Петербург, заедно с точките от Националното състезание по лингвистика, Националния кръг на олимпиадата по лингвистика и
двете контролни на Подбора на националния отбор. В случай, че Националният кръг на Олимпиадата по лингвистика и/или двете контролни на Подбора не се проведат, в класирането могат да участват всички ученици, допуснати до Национален кръг съгласно протокола на Националната комисия. Точките на всички непроведени състезания ще бъдат приравнени на нула.
6. Поради извънредните обстоятелства и отмяната на МОЛ 2020 учениците могат да изберат дали предаденото научно изследване да бъде използвано за класирне за ТРО 2020-2021 или да запазят темата си за следващата учебна година (класиране за МОЛ 2021 и ТРО 2021-2022). Този избор трябва да бъде заявен писмено в имейла с предаването на теоретичната част.
7. Тези, които изберат да не участват в класиране тази година:
 - могат да запазят темата си за следващата учебна година като:
  - представят същото теоретично изследване и задачата към него или
  - предадат подобрени техни версии (като се възползват от препоръките на Комисията);
 - могат да изберат да работят по нова тема.
8. Авторите на най-добрите изследвания ще бъдат поканени да представят своите теми на някое от следващите национални събития (Традиционен семинар по лингвистика, лятна школа по лингвистика и др.).