Състезание по компютърна лингвистика

На 27 май 2018 г. ще се проведе Демонстративно състезание по компютърна лингвистика в рамките на третото издание на международната конференция Компютърна лингвистика в България – CLIB 2018 (28-29 май 2018 г., София). Състезанието се провежда под патронажа на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова и с подкрепата на Столична община. Организатор на състезанието е Секция „Математика и лингвистика“ към Съюза на математиците в България с финансовата подкрепа на Института за български език към БАН по дейност „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с млади таланти”.

Състезанието е предназначено за ученици от горен курс (IX-XII клас). Задачите, включени в състезанието, представят в достъпен формат конкретни проблеми и задачи на компютърната лингвистика, като от учениците се изисква да предложат правила за разрешаването им. Всички задачи, включени в състезанието, са самодостатъчни, т.е. всяка задача съдържа данните, които са необходими за решаването ѝ. От учениците не се изискват предварителни знания, свързани с конкретен учебен материал, изучаван в училищата. Състезателите трябва да демонстрират умения за анализ на предоставените данни и извличане на правила. Целта на състезанието е да предостави възможност на учениците да се запознаят с целите и задачите на компютърната лингвистика и да предизвика у тях дълготраен интерес за обучение и работа в областта на компютърната лингвистика, автоматичната обработка на езика и езиковите технологии.

Състезанието ще се проведе в 133-то СУ „А. С. Пушкин”, от 9:00 до 12:00 часа. Награждаването на победителите ще се състои на 27 май /неделя/ и е включено в официалната програма на конференцията.

В Допълнителна информация може да намерите поканата и регламента на състезанието (файловете са достъпни само за регистрирани потребители). Ако не сте регистриран потребител, може да получите документите като се свържете с организаторите на състезанието на complingbg@gmail.com.

Протокол

Допълнителна информация