Препоръки за научните изследвания

Съвети и препоръки на комисията

За теоретичната и практическата част:
 • Правилно форматиране:
  • Двустранно подравняване.
  • Еднакъв шрифт и размер на текста навсякъде в основната част.
  • Еднакъв шрифт и размер и за други писмености.
 • Писменост, различна от латиница, е препоръчително да се транслитерира по официалния за нея начин.
 • Да не се разглеждат (твърде задълбочено) странични явления – фокусът да е строго върху темата.
  • Но кратко въведение, разглеждащо генеалогична принадлежност, общи граматични характеристики, произношение, писменост и пр., е добре дошло.
 • Да се прави хубаво разлика между изписване и изговаряне – езиците изначало се говорят, а само някои от тях имат писменост и правопис на базата на говоримия език.
 • Да се прави и разлика между цифри, числа, бройни системи и бройни основи.
 • Езици и езикови семейства се пишат с малка буква на български език.
 • Освен основната част на изследването, може да се направи сравнение на явлението със същото или сходно явление в други езици, или да се дискутира явлението по принцип (общи характеристики, вариации).
 • Примери (думи/изречения) и/или таблици винаги са необходими за илюстрация на явлението.
 • Документът трябва да е прилежно оформен – вж. примерните реферати.
 • Насърчава се използването на междуезикова глоса за примерните изречения (или думи, словосъчетания) и на международната фонетична азбука за произношенията.
За практическата част:
 • Трудност по-скоро като за 2-ри или 3-ти кръг 5-7. клас или 2-ри кръг 8-12 клас (задачите обикновено се получават по-трудни от предвиденото от автора).
 • Обстойно проверена за паразитни решения.
 • Задача и решение в един и същи файл (но решението да започва на отделна страница).
 • Точкуване на задачата е добре дошло.