Българските отбори за XX Международна олимпиада по лингвистика

На своето заседание на 10 юни 2023 г. Националната комисия за провеждане на Олимпиадата по лингвистика в състав

председател: доц. д–р Иван А. Держански
членове: Александър Велинов, Росица Декова, Лора Динева, Любомир Златков, Веско Милев, Цветелина Стефанова, Стамен Филчев

определи следните състави на отборите на България за Двадесетата Международна олимпиада по лингвистика, която ще се проведе от 23 до 29 юли 2023 г. в гр. Банско (България):

I отбор
Константин Георгиев, МГ „Баба Тонка”, Русе
Ванеса Калинкова, ППМГ „Акад. Н. Обрешков”, Бургас
Теодор Малчев, СМГ „Паисий Хилендарски”, София
Мира Липкова, ПМГ „Св. Климент Охридски”, Силистра

II отбор
Ния Димитрова, СМГ „Паисий Хилендарски”, София
Николай Георгиев, ПМГ „Св. Климент Охридски”, Силистра
Рами Хенауи, НПМГ „Акад. Л. Чакалов”, София
Калина Иванова, НПМГ „Акад. Л. Чакалов”, София

Ръководители на отборите са Любомир Златков (София) и Василена Лазарова (София).