Важни дати за учебната година 2021/2022

  • Общински кръг – до 7. януари 2022
  • Национално състезание – 22. - 24. януари 2022, София
  • Областен кръг – 4. февруари 2022, 14:00
  • Срок за предаване на теоретична част на научно изследване – до 23:59 часа на 7. април 2022
  • Национален кръг – 8.-10. април 2022
  • Срок за предаване на приложна част на научно изследване – до 23:59 часа на 15. май 2022
  • Международна олимпиада – 25. - 29. юли 2022, о. Ман

Повече информация за: