Международната олимпиада по лингвистика се отменя

С голямо съжаление Международният комитет на МОЛ трябва да обяви отмяната на тазгодишната Международна олимпиада по лингвистика, която трябваше да се проведе в Латвия от 20 до 24 юли. Това очевидно се дължи на текущата глобална здравна ситуация.

Съветът обсъди много варианти, включително отлагане за по-късна дата или провеждане на онлайн състезание, но за съжаление реши, че никоя от тези опции не е приложима. Отлагането за няколко месеца не е възможно поради това, че мястото не е на разположение, както и поради продължаващата несигурност на ситуацията в относително кратък срок и потенциалните трудности с финансирането. Възможността за онлайн състезание беше отхвърлена по практически причини, по-специално поради факта, че много държави все още не са успели да завършат националните си състезания, за да изберат отбор и биха имали трудности да го направят, както и практическото предизвикателство да се осигури лоялна конкуренция за всички участващи.

Вярваме, че макар и разочаровани, тези, които биха участвали, ще разберат неизбежността на това решение и се надяваме всички да останат в безопасност и здрави по време на цялата криза.

И някои добри новини: 18-ата МОЛ ще се проведе от 19 до 23 юли във Вентспилс, Латвия.

Международен комитет на МОЛ