Оценяване на научни изследвания - 2020

Тема Точки - теоретична част Точки - задача Точки - общо
Парадигми за склонение на съществителни имена в арменски език 2 5 7
Вокалната хармония в турския език 2 9 11
Бройната система в йоруба 4 - 4
Тайни говори (louchébem, javanais, verlan) - - -
Бройната система на езика оксапмин 3 - 3
Назална хармония в езика епена 5 8 13
Бройна система на маите. Аритметични действия 1,5 4 5,5
Звукови изменения при съгласните в унгарския език 4 10 14
Сравнение на прилагателните във фиджийски 2,5 3 5,5
Членуването в неаполитански 3 - 3
Сложни думи в малгашки 4 5,5 9,5
Трансформацията на заемки от английски на кикую - - -
Предглаголни частици в санскрит 3 - 3
Образуване на числителни имена в чукотски 4,5 - 4,5
Езикът валман (Walman) съюзът "и" като глагол 3,5 9,5 13
Норми на учтивост в науатъл 2,5 4 6,5
Класове в ианиува 2,5 8 10,5
Латинското влияние върху английския 1,5 1 2,5